Спасител при бедствия и аварии

2020-04-30T10:29:15+02:00

Спасителят при бедствия, аварии и катастрофи може да заема длъжности в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, в състави на многонационални спасителни екипи в страната и извън нея

Еколог

2020-04-30T10:29:59+02:00

Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността "Експлоатация на съоръжения за пречистване на води" от професията "Еколог" могат да изпълняват следните основни трудови дейности: • обслужване на съоръжения за пречистване на отпадъчни и природни води