Текстилен техник

2020-04-30T10:26:13+02:00

Професия "Текстилен техник" След завършване на професионалното обучение по професия “Текстилен техник”, специалност “Предачно производство”, обучаваният трябва: ДА ЗНАЕ:  И прилага основните правила за [...]

Хлебар – сладкар

2020-04-30T10:28:03+02:00

Професия "Хлебар - сладкар" След завършване на професионалното обучение по професия “Хлебар - сладкар”, специалност “Производство на сладкарски изделия”, обучаваният трябва: ДА ЗНАЕ:  Спазва [...]

Техник – технолог в хранително вкусовата промишленост

2020-04-30T10:28:18+02:00

Професия "Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост" След завършване на професионалното обучение по професия “Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост”, [...]

Работник в дървообработването

2020-04-30T10:39:07+02:00

Работникът в дървообработването може да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се произвеждат материали и изделия от дървесина - фасонирана дървесина, слепена и др.

Оператор в дървообработването

2020-04-06T12:27:57+02:00

Операторът в дървообработването може да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се произвеждат изделия от дървесина - мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия и др.

Шивач

2020-04-30T10:39:17+02:00

Шивачът съединява на машина предварително скроени детайли на облекла, извършва репарации (скъсява, подгъва) на пола, панталон, рокля, сменя цип на пола и панталон, монтира подсилващи кръпки и декорации. Научете повече за тази стара и позна на всички професия

Оператор в производството на облекло

2020-04-30T10:39:29+02:00

Производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване.

Моделиер – технолог на облекло

2022-02-03T10:35:43+02:00

Производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване

Оператор в текстилното производство

2020-04-30T10:39:53+02:00

Производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване.