Project Description

Професия „Фотограф“

След завършване на професионалното обучение по професия “Фотограф”, специалност “Фотография”, обучаваният съгласно ДОИ по професията / специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученетo

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Фотограф“ се организират професионални обучения по специалност:

 • Фотография – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Фотография“ Вие получавате:

 • Свидетелство за професионална квалификация за придобита II-ра или III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуалната учебна програма можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/ 776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план

Обща професионална подготовка

 • Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда
 • Икономика. Трудовоправно законодателство
 • Предприемачество. Комуникативни умения и мотивация

Отраслова професионална подготовка

 • Рисуване. История на изкуството и стилознание
 • Компютърна графика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Електротехника

Специфична професионална подготовка

 • История на фотографията. Обща фотография. Основи на фотографския процес
 • Съвременна цифрова фотография. Оптика и апаратура
 • Изобразителни средства във фотографията. Теория на визуалното възприятие
 • Технология на фотографията
 • Художествена фотография. Творческа фотография
 • Научна фотография. Анималистична и пейзажна фотография
 • Репортажна / пресфотография. Рекламна фотография
 • Модна и портретна фотография. Актова фотография
 • Събитийна фотография. Подводна фотография. Аерофотография
 • Кино
 • Редактиране на изображенията / Photoshop / и печат
 • Учебна практика
 • Рисуване
 • Компютърна графика
 • Електротехника
 • История на фотографията. Обща фотография. Основи на фотографския процес
 • Съвременна цифрова фотография. Оптика и апаратура
 • Изобразителни средства във фотографията. Теория на визуалното възприятие
 • Художествена фотография. Творческа фотография
 • Научна фотография. Анималистична и пейзажна фотография
 • Репортажна / пресфотография. Рекламна фотография
 • Модна и портретна фотография. Актова фотография
 • Събитийна фотография. Подводна фотография. Аерофотография
 • Кино
 • Редактиране на изображенията / Photoshop / и печат
 • Производствена практика

Избираема

 • Технология на фотографията
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След успешно завършване на обучението по професията може да повишавате професионалните си знания, умения и компетентности чрез участие в различни квалификационни форми – обучения, курсове, семинари, конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания, конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.

КАНДИДАТСТВАЙ

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.