Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ “БОГОЯ” ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 5 018.20 лв.

Начало: 09.04.2021г.
Край: 09.07.2021г.

Контакти и допълнителна информация:

ЧПК „БОГОЯ“ ООД
9000, гр. Варна
Бул. «Ген. Колев» № 92, ет.1

052/61 30 71 Административен офис на проекта
0897 961 726 Милка Кънева – ръководител на проекта
0895 776 205 инж.Фани Фотева – координатор на проекта
email: bogoia.institut@abv.bg
www.bogoia.net